Arrangementer

Lokale arrangementer i GDV   
 
   
   
29.04.2018  Søndagsdans (fra 13-16) i samarbejde med Viborg Spillefolk. For alle interesserede.
   
3., 17., 31.
maj 2018
Sommerdans i Trepashallen kl. 19.30 - 22.00
   
16.06.2018  Midsommerfest i Laden  (for GDV's folkedansere)
 28.06.18  Koncert med The McLain Family Band
   
 
  
 
 
 
 
 
Glad Dans Viborg  | Tlf.: +45 22 66 33 37 | ullarohdethomassen@gmail.com