Velkommen til Glad Dans Viborg

Glad Dans Viborg er en forening, hvor vi danser folkedans og moderne pardans.
Vi har folkedanserhold fra 3 år og op efter.
I moderne pardans har vi voksenhold for begyndere og øvede.
Der ud over tilbyder vi også korte kurser i forskellige danse og dansetrin.
 
Børne- og ungdomsholdene danser på CKU Viborg, Rosenstræde 6, Viborg.
Aften- og eftermiddagsholdet i folkedans for voksne, samt moderne pardans, danser i Trepas Aktivitetshal, Vævervej 8 B, Viborg.
 
 
Folkedans for børn og unge.
Glad Dans Viborg og Viborg Folkedanserforening har i fællesskab B&U Dans Viborg. Der er tre hold om tirsdagen på Vestervangskole.
 

Gode begrundelser for at gå til folkedans og moderne pardans:

- God og sjov motion - en anden form for fitness.
- Afslappet socialt samvær med grin og hygge.
- Forebygger livsstilsygdomme.
- Dans stimulerer hjernen og nedsætter risikoen
  for demens.
- Styrker vores motorik, balance og bevægapparat
- Dans for alle aldersgrupper
- Mulighed for at skabe nye venskaber
- Vi danser i almindeligt tøj - og alle kan lære det
 
så mød op - vi glæder os til at se dig/jer
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
OBS / Nyheder
 
Glad Dans Viborg må desværre på grund af covid-19 restriktioner lukke ned for al dans resten af året 2020.
 
Vi forventer at starte med fokedans igen den 7. januar 2021,
- og med moderne pardans den 5. januar 2021.  
For så vidt angår moderne pardans forlænges sæsonen med de 5 gange vi mister her i 2020, således at der  er sæsonafslutning den 16. marts 2021.
 
Rundvisning på Midtbyens Gymnasium den 4. november er aflyst
 
Nytårsfesten den 29. januar 2021 er aflyst.
 
 

 

 

VV

 

 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
Glad Dans Viborg  | Tlf.: +45 22 66 33 37 | ullarohdethomassen@gmail.com