Foreningen / Foreningens ledelse

Bestyrelsen

 
 
 
 
 
 
Formand
Ebbe Rasmussen
Tlf. 61 62 02 06
E-mail: ebbe@foverskov.net
 
Kontaktperson til aktivitetsudvalg
 
 
 
 
 
 
Kasserer
Kamma Hansen
Tlf: 40 70 58 39
E-mail: kamma@smakviborg.dk 
 
 
 
 
 
 
Sekretær
Grethe Grangaard
Tlf. 22 62 46 10
E-mail: grethegrangaard@gmail.com
 
PR-udvalg
 
 
   
 
 
 
 
 
Næstformand
Niels Peter Bro
Tlf. 21 93 59 93
E-mail: nielsbro@msn.com
 
PR-udvalg
Kontaktperson til vores korte kurser.
 
 
 
 
 
 
Leif S. Tind
Tlf. 20 41 62 74
E-mail: ltind@godmail.dk
 
Kontaktperson til børn og unge
og moderne pardans
 
 
 
 
 
 
 
Mary Mikkelsen
Tlf. 29 90 35 22
bertelmary@hotmail.com
 
 
 
ErlingJakobsen
tlf,40 14 90 59
ce.jakobsen13@gmail.com
 
 
 
 
Bestyrelsessuppleant 
Birgit Meinert
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glad Dans Viborg  | Tlf.: +45 61620206 | ebbe@foverskov.net