Folkedans / Børne- og ungdomshold

Børne- og ungdomshold

 
Folkedans for børn og unge.
Glad Dans Viborg og Viborg Folkedanserforening har i fællesskab B&U Dans Viborg.

Der starter tre hold op,om tirsdagen på Vestervangskole.
Hold 1, børn 3-6 år , forældre og bedsteforældre må gerne danse med. kl.18.10-18.40
Hold 2, børn 1.-6. klasse kl. 18.30-19.30
Hold 3, unge fra 7. klasse og op efter kl. 19.10 - 20.30

Hold 2 og 3 danser fælles kl. 19.10 - 19.30
 
 
 
 
Glad Dans Viborg  | Tlf.: +45 22 66 33 37 | ullarohdethomassen@gmail.com