Udvalg


    Eftermiddags-udvalg
Ole Lykke Nielsen, 86 61 05 94
 
 
 

Marga Schack, næstformand
 
 
 
 

Jørgen Toudahl, kasserer
tlf. 61 70 20 54
 
 
 
 
Bent Nielsen 
 
 
  

Kamma Hansen (bestyrelsesrepræsentant)  
    
  
 
  
       --------------------------------------------
 
 
    Dragt-udvalg
Sonja Tind    
Udlejning af dragter: Sonja Tind tlf. 21 20 18 23
 
 
 
 
Bente Tind
 
 
 
 
 
Conny Jakobsen
(bestyrelsesrepræsentant)
 
 
 
 
 
       ----------------------------------------------
 
   
     Aktivitets-udvalg
Ebbe Rasmussen (bestyrelsesrepræsentant)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marie Rasmussen
 
 
 
 
 
 
 
 
Bent Kristensen
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kirsten Kristensen
 
 
 
 
 
 
 
 
Niels Peter Bro
 
 
 
 
 
 
 
Ester Bro
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ------------------------------------------------
 
 
 
 
     PR-udvalg
 
 
Ulla Rohde Thomassen(bestyrelsesrepræsentant)
Facebooksiden og Hjemmesiden
 
 
 
  
Niels Peter Bro
 
  
 
  
 
 
Grethe Grangaard
Hjemmesiden
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
-------------------------------------------------
 
     Fælles børneudvalg
 Leif Tind (bestyrelsesrepræsentant)
 
    Moderne pardans udvalg
 
 
 
 
Kommer senere
 
 
 
 
 
 
 
 
       ------------------------------------------------
 
  
 
 
     Scrapbog  Sonja Mikkelsen
   
Fotoalbum
Kirsten Vestergaard
   
Fotograf
Jørgen Vestergaard
 
       ------------------------------------------------
 
 
 
 
    Fanebærer
Keld Tind,
 
 
 
 
 
suppleant Leif Tind
 
       ------------------------------------------------
 
 
 
    Revisorer
Lisa Rogild  (valgt 2018)
Peder Mølgaard  (valgt 2019) 
 
   
Revisor-
suppleanter
Børge Jensen
Keld Thomassen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glad Dans Viborg  | Tlf.: +45 22 66 33 37 | ullarohdethomassen@gmail.com