Udvalg


Eftermiddags-udvalg
Ole Lykke Nielsen, 86 61 05 94
 
 
 

Marga Schack, næstformand
 
 
 
 

Jørgen Toudahl, kasserer
tlf. 61 70 20 54
 
 
 
 
Bent Nielsen 
 
 
  

Kamma Hansen (bestyrelsesrepræsentant)  
    
  
 
  
   --------------------------------------------
 
 
Dragt-udvalg
Sonja Tind    
Udlejning af dragter: Sonja Tind tlf. 21 20 18 23
 
 
 
 
Bente Tind
 
 
 
 
 
Conny Jakobsen
(bestyrelsesrepræsentant)
 
 
 
 
 
   ----------------------------------------------
 
   
 Aktivitets-udvalg
 
 
 
Ebbe Rasmussen (bestyrelsesrepræsentant), 
 
 
 
 
Marie Rasmussen
 
 
 
 
 
Kirstgen Kristensen
Bent Kristensen
Ester Bro
Niels Peter Bro
 
 
(billeder kommer senere)
  
 
   ------------------------------------------------
 
 
 
 
 PR-udvalg
 
 
Ulla Rohde Thomassen(bestyrelsesrepræsentant)
Facebooksiden og Hjemmesiden
 
 
 
  
Niels Peter Bro
 
  
 
  
 
 
Grethe Grangaard
Hjemmesiden
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
-------------------------------------------------
 
 Fælles børneudvalg
 Leif Tind (bestyrelsesrepræsentant)
 
   ------------------------------------------------
 
  
 
 
 Scrapbog  Sonja Mikkelsen
Fotoalbum
Kirsten Vestergaard
Fotograf
Jørgen Vestergaard
 
   ------------------------------------------------
 
 
 
 
Fanebærer
Keld Tind,
 
 
 
 
 
suppleant Leif Tind
 
   ------------------------------------------------
 
 
 
Revisorer
Peder Mølgaard
Børge E. Jensen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glad Dans Viborg  | Tlf.: +45 22 66 33 37 | ullarohdethomassen@gmail.com